Test provere znanja Informatike - Uvod

Kliknite u kružić tačnog odgovoraNauka za informisanje
1. Informatika je : Preslikavanje jednog stanja u drugo stanje


Nauka koja se bavi prikupljanjem, obradom, čuvanjem i prezentacijom informacijaImaju mali značaj
2. Informacije u savremenom društvu: Inaju veliki značaj


Mogu imati određen značajIT
3. Informatika danas koristi termin:  DVD


IT ComputersTV, Radio, Novine

4. Načini prenosa informacija:
Tekst, Zvuk, Slika


RačunariNiz znakova
5. Informacija predstavlja :
Zapis o određenoj pojavi iz naše okoline


Preslikavanje stanja jednog subjekta na stanje drugog subjektaKoji nas smije dovesti do reješenja problema
6. Algoritam je niz koraka
Koji nas vodi do rješenja problema ili kaže da rješenje ne postoji


Koji nas može ali i ne mora dovesti do reješenja problemaSoftverom
7. Čovjek koj pravi programe se bavi 
Hardverom


BazamaUređaj koji računa prosjek.
8. Računar je
Uređaj koji prihvata neke podatke, obrađuje ih i prikazuje rezultate obrade


Urežaj za Obradu slika


Brojeva i slova
9. Podaci u računaru su u obliku:
Nula i jedinica


SlikaUlazni podaci, obrada, izlazni podaci
10. Osnovne komponente računara su::
Tastatura, miš, monitor


Ulazne jedinice, Izlazne jedinice, Memorija i Procesor

Sledeća strana
Ulazne jedinice
11. Nule i jedinice u obliku pogodan za ljude pretvaraju: Izlazne jedinice


ProcesorCPU
12. Obradu podatataka obavlja Memorija


TastaturaCeleron
13. Nisu procesori : Microsoft


AthlonHardver

14. Skup svih programa se naziva: Softver


RačunarCentralnu memoriju
15. Disk, DVD, CD spadaju u : Perifernu memoriju


RAM memorijuSvi dijelovi računara
16. Hardver čine: Svi programi računara


Skup svih dijelova i programa računaraKB, MB, GB, TB
17. Ćelije memorije su: Bit, Bajt


RAM, ROMRAM i ROM
18. Sve memorije računara se dijele na : Ulazna i izlazna


Centralna i periferna


Koliko se podataka može upisati u tu memoriju
19. Kapacitet memorije nam govori: Koliko je slobodnog prostora


Koliko je zauzeto memorijeVeoma brza, smještena blizu procesora i nema veliki kapacitet
20. Centralna memorija je: Spora, ima veliki kapacitet i nije blizu procesora


Veoma brza, ima veliki kapacitet


Ocjena

 

Postigli ste rezultat :
 
Ocjena Vašeg znanja iz ove oblasti bi glasila :