Test provere znanja Informatike - Uvod

Kliknite u kružić tačnog odgovoraNauka za informisanje
1. Informatika je : Preslikavanje jednog stanja u drugo stanje


Nauka za prikupljanje, obradu, čuvanje i prezentaciju informacijaImaju mali značaj
2. Informacije u savremenom društvu: Inaju veliki značaj


Mogu imati određen značajIT
3. Informatika danas koristi termin:  DVD


IT ComputersTV, Radio, Novine

4. Načini prenosa informacija:
tekst, zvuk, slike


RačunariHardver i softver
5. Pravci razvoj informatike su:
Centralna i periferna


Računarske i informacione naukeKoji nas smije dovesti do reješenja problema
6. Algoritam je niz koraka
Koji nas vodi ro rješenja problema ili kaže da rješenje nepostoji


Koji nas može ali i ne mora dovesti do reješenja problemaSoftverom
7. Čovjek koj pravi programe se bavi 
Hardverom


BazamaUređaj koji računa
8. Računar je
Uređaj koji prihvata neke podatke, obrađuje ih i prikazuje rezultate


Urežaj za Oradu slika


Brojeva i slova
9. Podaci u računaru su u obliku:
Nula i jedinica


TekstaUlazni podaci, obrada, izlazni podaci
10. Osnovne komponente računara su::
Tastatura, miš, monitor


Ulazne, Izlazne jedinice, memorija i procesor

Sledeća strana
Ulazne jedinice
11. Nule i jedinice u obliku pogodan za ljude pretvaraju: Izlazne jedinice


ProcesorCPU
12. Obradu podatataka obavlja Memorija


TastaturaCeleron
13. Nisu procesori : Microsoft


AthlonČuva podatke nakon gašenja računara

14. Centralna memorija: Gubi podatke nakon gašenja računara


Obrađuje podatkeCentralnu memoriju
15. Disk, DVD, CD spadaju u : Perifernu memoriju


RAM memorijuSvi dijelovi računara
16. Hardver čine: Svi programi računara


Skup svih dijelova i programa računaraKB, MB, GB, TB
17. Ćelije memorije su: bit, bajt, riječ


RAM, ROMRAM i ROM
18. Memorija računara se dijeli na : Ulazna i izlazna


Centralna i periferna


Koliko se podataka može upisati u tu memoriju
19. Kapacitet memorije nam govori: Koliko je slobodnog prostora


Koliko je zauzeto memorijeVeoma brza, smještena blizu procesora i nema veliki kapacitet
20. Centralna memorija je: Spora, ima veliki kapacitet i nije blizu procesora


Veoma brza, ima veliki kapacitet


Ocjena

 

Postigli ste rezultat :
 
Ocjena Vašeg znanja iz ove oblasti bi glasila :