Test provjere znanja iz informatike - Ulazne - Izlazne .

Kliknite u kružić tačnog odgovoraPretvaraju nule i jedinice u oblik pogodan za ljude.
1.Ulazne jedinice Pretvaraju brojeve i cifre u nule i jedinice


Čuvaju podatke u računaru.Štampači
2. Za unošenje podatake se uglavnom koriste : Monitori - Ekrani


TastatureSkeneri
3. U ulazne jedinice ne spadaju:  Tastature


ProjektoriUlazne jedinice

4. Pretvaranje nula i jedinica u slova i brojeve vrše
Izlazne jedinice


ProcesoriKoriste pixele za prikazivanje reziltata
5. U početku su :
Male sijalice za prikazivanje reziltata


Tekući kristal za prikazivanje rezultataInk-jet
6. Najpoznatije korištenje malih sijalica je:
Monitor


7-segmentni displaejTačkica na monitoru
7. Pixel je
Tačkica na papiru prilikom štampe


Vrsta izlaznih jedinicaRevolucija
8. Broj tačkica na ekranu se naziva
Rezolucija


Pixel


LCD i CRT
9. Prema dimenzijama monitori se dijele na :
15, 17, 19 inča


  800 x 600, 1024 x 768Glave za čitanje i pisanje
10. Matrični štampači koriste::
Glave sa tonerom


Glave sa ribon trakom

Sledeća strana
Cijena i dimenzije
11. Najbitnije osobine štampača su: Boja i dizajn štampača


Brzina i kvalitet štampeMogu štampati u boji
12. Ink-jet štampači Nemogu štampati u boji


Mogu štampati u boji ali su onda preskupiMatrični štampači
13. Ubrizgavanje tinte koriste: Ink-Jet štampači


Laserski štampačiJeftini i nepouzdani

14. Laserski štampači su: Spori i nepouzdani


Skupi i pouzdaniMatrični štampači
15. U uredima se koriste:: Laserski štampači


Ink-Jet štampačiHP, Epson, Lexmark, Brother
16. Poznati proizvođači štampača su: Windows, Unix, DOS


Microsoft, Intel, AMDRezolucija ekrana
17. Problemi projektora su: Kapacitet memorije


Skupe lampeOperativni sistemi
18. U sistemski softver spadaju Monitori


Programi za izradu računa


Sistemski softver
19. Programi za obračun plaća spadaju u:: Operativni sistem


Aplikativni softverWORD, EXCEL
20. Operativni sistemi su: DOS, UNIX, WINDOWS


DVD, CD, RAM, ROM


Ocjena

 

Postigli ste rezultat :
 
Ocjena Vašeg znanja iz ove oblasti bi glasila :