Test provere znanja Informatike - Uvod

Kliknite u kružić tačnog odgovora


  1024 bita
1.Jedan bajt se sastoji od:
8 bita
    64 bita

    Procesor
2. Obrada podataka se vrši u :
Memriji
    Centralnoj jedinici

    Ga mi proglasimo informacijom
3. Podaci postaju informacije onda kada
Kada spoznamo njihov smisao ili nam pomažu u rješavanju problema ili obogaćuju znanje
    Nije zapisan pomoću znakova

   

IOS

4. Danas se koristi termin
Windows
   
IT

   
Svi dijelovi raćunara
5.Podaci kod periferne memorije se uglavnom upisuju na:
Svi programi u računaru
   
Samo miš i tastatura

   
Marnetni disk
6. USB Stik koristi
Laserske zrake
   
Flash memoriju

 
 
10 do 100 GB
7. Kapacitet centralne memorije kreće se  :
   1 do   16 GB
 
 
   5 do   2d GB
 

 
 
1 Bajt
8. Najmanja jedinica memorije je
1 Bit
 
 
1 KB

 
CD
9. Koja od navedenih nije verzija memorijske kartice
SD
 
 
  xD

 
 
Niz koraka koji nas moža ali i ne mora odvesti do rješenja problema
10. Procedura je :
Niz koraka koji nas direktno vodi do rješenja provlema
 
 
Niz podataka koji imaju smisla

 

Sledeća strana  1 do 128 GB
11. Kpacitet hard diske se kreće :
10 do 1000 MB
    80 do 2000 GB

    Osnovnu i Sekundarnu
12. Memorija se dijeli na:
Glavnu i Sporednu
    Prvu i Drugu

    Samo čitanje
13. RAM memorija omogućava
Samo pisanje
    Čitanje i pisanje

   

Projektor

14. U ulazne jedinice spadaju
Skener
    Štampač

    Informacione tehnologije
15. Puni naziv za IT je:: Informatičke tehnologije
    Informatičke tehnike

    Jezika govora i naglaska
16. Prenos informacija može biti putem;
Teksta, zvuka i slike
    Videa, slike i monitora

    Ulazni podaci i Izlazni podaci
17. Najjednostavnija šema računara je:: Hardver i Softver
    Ulazni podaci, Memorija, Obrada, Izlazni podaci

    Samo širina ekrana
18. Rezolucija je:
Sistemski softver
    Broj pixela na ekranu

  Ribon traku
19. Matrični štampač koristi: Toner , prah
    Tintu

    Monitoru
20.Projektor pokazuje sliku na :
Platnu ili zidu
    Mobitelu


Ocjena

 

Postigli ste rezultat :
 
Ocjena Vašeg znanja iz ove oblasti bi glasila :