Test provere znanja Informatike - Uvod

Kliknite u kružić tačnog odgovora


  Podatak predstavlja preslikavanje stanje jednog subjekta u satnje drugog
1.Šta je podatak ? Podatak je zapis o odredenom dogadaju,pojavi ili karakterisitici iz naše okoline
    Podatak je uredaj koji predtsavlja neke informacije

    Omogućavaju prikazivanje rezultata obrade
2. Šta nam omogućavaju ulazne jedinice ? Omogućavaju prikazivanje podataka iz racunara
    Omogućavaju pretvaranje podataka u oblik pogodan za obradu na računarima

    U centralnoj procesnoj jedinici
3. Gdje se vrši obrada podataka ? U monitoru
    U printeru

   

1024

4. Koliko 1Kb(kilobajt) ima bajta ?
1025
   
1030

   
DVD
5. Podaci kod periferne memorije se uglavnom upisuju na:
USB
   
MAGNETNI DISK

   
700 MB
6. DVD ima kapacitet od :
4,7 GB
   
4,7 MB

 
 
50-102 tipke
7. Standardna tastatura ima oko :
102-105 tipki
 
 
105-120 tipki
 

 
 
Softver čine svi dijelovi računara
8. Šta čini softver ?
To su svi programi u okviru jednog računa
 
 
Dio računara koji omogućava čuvanje i smještanje podataka

 
velikih dimenzija i skup
9. Miš je
malih je dimenzija i jeftin
 
 
  komadantna palica

 
 
od vremenskih uslova u kojim je slika slikana
10. Kvalitet slike zavisi od
od monitora
 
 
od broja tačkica

 

Sledeća strana  tako sto odemo start->search
11. Kako možemo naći određene programe, slike, foldere itd ? kliknemo na start->all programs-> accessories->paint
    ili start->all programs-> accessories->notepad

    start->my documents-> calculator
12. U kojoj od ovih opcija se najcešce nalazi kalkulator ? start->all programs-> accessories->calculator
    start->all programs>games->calculator

    numericki, funkcionalni...
13. Danas postoji veliki broj programskih jezika,a to su : basic, paskal, java...
    engleski, njemacki...

   

tehnicki jezik

14. Prevodioci omogućavaju prevodjenje programa iz viših programskih jezika u: engleski jezik
    mašinski jezik

    štam
15. Izlazne jedinice su: vjetlosno pero
    dzojstik

    boje
16. Slika se kreira pomocu : digitalne
    pixel-a

    skenera
17. Slike se unose pomoću: tastature
    monitora

    Edit->standard or scientific
18.Da bi promjenili vrstu/oblik kalkulatora idemo na : View->>standard or scientific
    Help>standard or scientific

  revolucija
19. Broj tačkica na ekranu naziva se : retrospekcija
    rezolucija

    Tastbar je mjesto na jedinicama periferne memorije u koje mozemo ostavljati falove i druge foldere
20.Šta je taskbar ? To je traka na kojoj se evidentiraju otvoreni /pokrenuti programi
    Radna povrsina Windowsa


Ocjena

 

Postigli ste rezultat :
 
Ocjena Vašeg znanja iz ove oblasti bi glasila :