Kliknite u kružić tačnog odgovoraUlaznih jedinica
1.Unošenje podataka se obavlja pomoću : Izlaznih jedinica


Softver-aTastatura
2. Najčešće korištene ulazne jedinice su: Tablet


Monitor, štampač i crtač1 bita
3.Jedan bajt se sastoji od : 8 bita


1024 bita1025

4. Koliko 1GB ima MB ?
1026


1024znatno brža od centralne
5. Periferna memorija je:
znatno sporija od centralne


smjestena blizu procesoraRAM i ROM
6. Posebni uredaji koji se koriste za unosenje slika u racunar i pretvaranje tačkica u nule i jedinice je :
Tablet


Skener i Digitalna cameraKetridž (tinta)
7. Laserski štampači koriste:
Toner (prah)


Traku i glave za ispisInformacije
8.Razvojem računara razvijali su se i :
Ulazne jedinice


Operativni sistemi


koji omogućavaju samo rješavanje korisnikovih problema
9. Softver čine programi :
u okviru jednog računara


koji omogućavaju samo lakče i jednostavnije kotištenje računarapouzdan ali ima kapacitet od 1,44 MB
10. USB memory stick je:
poudzaniji od CD ROM-a


radi na istom principu kao dvd

Sledeća strana
samo za čitanje
11. ROM je memorija : samo za pisanje


za pisanje i za čitanjesamo texta
12. Informacije se mogu prenositi putem: samo slike


texta, zvuka i slikemonitor
13.Izlazna jedinica je: tastatura


skenerbrojeva i slova

14. Podaci u računaru su u obliku: slika


nula i jedinicaskup, vrlo precizan i velikih dimenzija
15: Kakav je miš? malen, jeftin, dovoljno precizan


koristi se kao palica za igranje1 - 16 GB
16. Kapacitet centralne memorije se kreće: 1 - 16 MB


1 - 16 KBsvaka pravougaona cjelina na ekranu, kojih može biti veoma veliki broj
17. Prozor u Windowsu čini: bilo koja cjelina na ekranu, kojih može biti mali broj


samo određene cjeline na ekranu, kojih može biti mali brojHARDDISK
18..Kapacitet od 700 MB ima: DVD


CD


mjesto na jedinicama periferne memorije
19. Taskbar je: mala sličica koja predstavlja program


traka na kojoj se evidentiraju stvoreni prozoriFolder
20. Broj tačkica na ekranu se naziva: Pixel


Rezolucija


Ocjena

 

Postigli ste rezultat :
 
Ocjena Vašeg znanja iz ove oblasti bi glasila :