Javna ustanova mješovita srednja
ekonomsko-hemijska škola LukavacRadovi učenika IV-1

Webshops
 

Ime i prezime
Ime stranice
Link
Slika
1. Amar Aljić
Elezaj Elvira
Tehnologices
GameShop
2.
Dautović Dženita
Hadžić Amna
Parfemi Parfemi

3.
Hamzić Ermin
Bakir Bajrić                 
Satovi
Satovi
4.
Kapidžić Mirza
Kuduzović Selmir
Web Design
Web design

5.
Adnan Mustafić
Danis Ribić6.
Neven Perić
Techmag
Corazon
7.
Naida Turkić Heklane igračke
Igračke

8.
Eldana Šiljegović
Amela Mahmutović
DANAMEL SHOES
Obuća


9.

Armin Žigić
Čajarna
Čajarna

                              
Webstranice
Kompletnu  web stranicu možete skinuti na linku "Fajlovi". 
Možete  je doraditi kući  i novu verziju poslati na email adresu:  ekonomskohemijskaskola@gmail.com
  
RB
Ime i prezime
Linkovi
Fajlovi
Slika
1. Amar Aljić
Elezaj Elvira
Tema
Jezero modrac

2.
Dautović Dženita
Hadžić Amna
Tuzla

3.
Hamzić Ermin
Bakir Bajrić                 
Vlašić

4.
Kapidžić Mirza

Kuduzović Selmir
Bjelašnica
Lukavac

5.
Neven Perić
Danis Ribić
Los Angeles

6.
Naida Turkić
Zenica

7.
Eldana Šiljegović
Amela Mahmutović
Mostar

8.
Armin Žigić
Adnan Mustafić
Sarajevo